Herroepingsformulier

Herroeping aan Petite Muslima, (2624 EE) Delft aan de Papsouwselaan 162

    u hierbij mede, dat
    onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten:

    Naam consumenten(en)*

    Adres consument(en)

    Hierbij dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld.